В базовому році відомі наступні показники, млн. грн.: споживчі витрати – 115; чисті інвестиції – 36; амортизація – 20; державні витрати – 32; трансферти – 8; експорт – 15; імпорт – 10; заробітна плата – 106; валовий корпоративний прибуток – 45; рента – 8; відсотки – 6; субсидії – 5; непрямі податки - 20. Розрахувати ВВП за методом кінцевого використання та розподільчим методом. В поточному році дефлятор склав 1,08 або 108%, а реальний ВВП становив 230 млн. грн. Визначити темп приросту номінального та реального ВВП.